Sensors i termopous

Sensors de temperatura i humitat customitzats amb/sense termopou per ús agrícola, industrial, naval, refrigeració, etc.